CANDIENTUCAS.COM Trân trọng giới thiệu Thiết bị CAS và phụ kiện cân điện tử CAS như đầu hiển thị cân, cảm biến tải Load cell, thiết bị POS, giấy in nhiệt, giấy in nhãn, thiết bị chế biến thực, thiết bị mạng không dây, hộp nối tín hiệu cảm biến … Phụ kiện CAS có các dòng Máy in nhiệt cho cân in hóa đơn, và cho cân in nhãn, dây dẵn tín hiệu và thiết bị truyền dẫn xử lý tín hiệu số.

Introducing CAS electronic scales and accessories such as scale display heads, Load cell load cells, POS devices, thermal paper, label printers, physical processing equipment, wireless networking equipment, boxes connect signal sensor … Thermal printer for receipt printing scales, and scale for label printing, signal wire and digital signal processing equipment.