CANDIENTUCAS.COM Trân trọng giới thiệu Cân siêu thị điện tử CAS chuyên dùng trong các siêu thị và chuỗi cửa hàng chuyên in nhãn và in hóa đơn bán lẻ, Cân điện tử siêu thị CAS đáp ứng nhanh với nhu cầu hiện đại hóa bán lẻ của cân siêu thị CAS và ứng dụng linh hoạt kèm theo. Ngoài ra các thiết bị POS, giấy in nhiệt, giấy in nhãn, thiết bị chế biến thực luôn sẵn sàng. Báo cáo trực tuyến và Nối mạng: LAN, Wireless LAN.

Introducing CAS electronic supermarket scales specialized in supermarkets and chain stores specializing in label printing and retail invoice printing, quickly responding to the retail modernization needs of CAS supermarket scales and flexible applications. Activate attached. In addition, POS devices, thermal paper, label paper and real processing equipment are available. Online reporting and Networking: LAN, Wireless LAN.