Cân kỹ thuật – Valor 3000 series – cân...

Valor 3000 Xtreme dòng Cân tiếp tục truyền thống OHAUS xây dựng chất lượng cao, …

Cân Tiểu Ly Ohaus-XT Series – cân điện tử...

OHAUS một lần nữa ! Loạt Navigator® XT cung cấp một sự kết hợp tốt …

Cân chính xác DJ Series (Low cap) – cân...

Phổ biến trên thế giới, nhỏ gọn & bộ chạng ba điều chỉnh cân bằng …

Cân Tiểu Ly Ohaus-Scout Pro Series – cân điện...

Được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng của phòng thí nghiệm, công …

Cân chính xác DJ Series (High cap) – cân...

1. Tính năng:  – Các mức tải trọng lớn, với sai số lập lại …

Cân Tiểu Ly MW-II Series – cân điện tử...

1. Tính năng: · Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/20,000; 1/30,000)· …