Cân in Bill tính tiền-Poscale

Poscale Tính năng: – Dữ liệu bộ nhớ 1799 PLUs – 8 phím bán hàng …

Bill-Cân in hóa đơn CT100

Cân in hóa đơn CT100 Tính năng: – In hóa đơn tính tiền – Lắp …

Price-Cân tính giá EB

1.TÍNH NĂNG CÂN TÍNH TIỀN EB – Lưu giữ đến 1799 mặt hàng. – 8 …

Price-Cân tính giá PR

Cân tính giá PR Tính năng: – Độ chính xác cao – Màn hình sắc …

Price-Cân tính giá ER-PLUS

Cân tính giá ER-PLUS Tính năng: – Dữ liệu bộ nhớ 200 PLUs – 5 …
Yêu cầu
báo giá