CANDIENTUCAS.COM Trân trọng giới thiệu Cân kỹ thuật điện tử CAS với các mẫu mã Cân phân tích điện tử và cân tiểu ly điện tử có độ chính xác cao, Cân điện tử kỹ thuật CAS sai số nhỏ, và phù hợp nhu cầu sử dụng trong phòng thí nghiệm, cân kỹ thuật CAS phù hợp cho cân vàng bạc đá quý, cân hóa chất, và các loại mẫu nhỏ cần chính xác.

Introducing CAS electronic scales with models Electronic balance and electronic precision scales with high accuracy, CAS technical scales with small errors, and suitable for use in the room testing, weighing gemstones, scales, and small samples need precision.