Bench-Cân bàn điện tử CWP

Tính năng Cân bàn điện tử CWP: – Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn …

Bench-Cân bàn PB

Cân bàn xách tay PB Tính năng: – Độ phân giải cao: 1/3,000 ~ 1/7,500 …

Bench-Cân bàn DB-II

Cân bàn DB-II Tính năng: – Độ phân giải cao: 1/3,000 ~ 1/7,500 – Màn …

Bench-Cân bàn DB-I

Cân bàn DB-I Tính năng: – Đơn giản, dễ dàng sử dụng cho mọi ứng …

Bench-Cân bàn DB-1H

Cân bàn DB-1H Tính năng: – Thiết kế vững chắc dùng cho nhiều lĩnh vực …

Bench_Scale CÂN BÒ & CÂN HEO

CÂN BÒ & CÂN HEO dòng cân bàn điện tử của hãng CAS hàn quốc, …

Bench_Scale CÂN ĐIỆN TỬ GHẾ NGỒI

CÂN ĐIỆN TỬ GHẾ NGỒI dòng cân bàn điện tử của hãng CAS hàn quốc, …

Bench_Scale Cân bàn PB

Cân bàn PB dòng cân bàn điện tử của hãng CAS hàn quốc, sử dụng …

Bench_Scale CÂN BÀN HB

CÂN BÀN HB dòng cân bàn điện tử của hãng CAS hàn quốc, sử dụng …

Bench_Scale Cân bàn DB-II

Cân bàn DB-II dòng cân bàn điện tử của hãng CAS hàn quốc, sử dụng …