Cân in nhãn điện tử CL5200 chuyên tiêu dùng...

Sản phẩm cân in nhãn CL5200 chuyên tiêu dùng cho những hệ thống rất thị …

Chuyên dùng siêu thị cân in tem nhãn CAS...

Cân cực kỳ mạnh mẽ cân in tem nhãn CAS CL-3000 (Hàn Quốc) Dòng cân …

Cân in Bill tính tiền-Poscale

Poscale Tính năng: – Dữ liệu bộ nhớ 1799 PLUs – 8 phím bán hàng …

Bill-Cân in hóa đơn CT100

Cân in hóa đơn CT100 Tính năng: – In hóa đơn tính tiền – Lắp …

Price-Cân tính giá EB

1.TÍNH NĂNG CÂN TÍNH TIỀN EB – Lưu giữ đến 1799 mặt hàng. – 8 …

Price-Cân tính giá PR

Cân tính giá PR Tính năng: – Độ chính xác cao – Màn hình sắc …

Price-Cân tính giá ER-PLUS

Cân tính giá ER-PLUS Tính năng: – Dữ liệu bộ nhớ 200 PLUs – 5 …

Retail-Cân in nhãn điện tử CL5000-B

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân in nhãn LP1

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân treo in nhãn CAS CL5000-H

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá