Digital truck scales-Trạm cân xe tải sàn nổi 40,...

Trạm cân xe tải sàn nổi 40, 60, 80 tấn Thông số kỹ thuật: Thông …