Bench-Cân bàn DB-II

Cân bàn DB-II Tính năng: – Độ phân giải cao: 1/3,000 ~ 1/7,500 – Màn …