TP.HCM thử nghiệm trạm cân tự động để giải...

Từ 19/10, Thành Phố Hồ Chí Minh đã khởi đầu thực hiện dự án thử …