Cân chính xác DJ Series (Low cap) – cân...

Phổ biến trên thế giới, nhỏ gọn & bộ chạng ba điều chỉnh cân bằng …