Cân điện tử cảm biến tải CAS LSC 100T...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS LSC 100T – CAS …