Cân điện tử cảm biến tải CAS LS-50T (B...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS LS-50T (B CLASS) – …