Cân điện tử cảm biến tải CAS CPAS-3T –...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS CPAS-3T – CAS Thương …