Cân điện tử cảm biến tải CAS CPA-500-5T –...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS CPA-500-5T – CAS Thương …