Cân điện tử cảm biến tải CAS BSB 10T...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS BSB 10T (CN) – …