Cân điện tử cảm biến tải CAS BC-400F –...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS BC-400F – CAS Thương …