Cân điện tử cảm biến tải CAS BC-150 (CN)...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS BC-150 (CN) – CAS …