Theo TP HCM đã phạt nguội hơn 3,8 tỉ...

Thành Phố Hồ Chí Minh phạt nguội hơn 3,8 tỉ đồng xe quá tải từ …

Triển khai xử phạt TP.HCM phạt nguội xe chở...

Thực hiện xử lý vi phạm đối với xe vận chuyển quá trọng tải tại …