Cân in Bill tính tiền-Poscale

Poscale Tính năng: – Dữ liệu bộ nhớ 1799 PLUs – 8 phím bán hàng …
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá