Bench-Cân bàn PB

Cân bàn xách tay PB Tính năng: – Độ phân giải cao: 1/3,000 ~ 1/7,500 …