Triển khai xử phạt TP.HCM phạt nguội xe chở...

Thực hiện xử lý vi phạm đối với xe vận chuyển quá trọng tải tại …