Bắt đầu Cân điện tử FX200-i 220g 3 số...

Cân kỹ thuật điện tử FX200-i 220g x 0.001g do AND Nhật Bản sản xuất: …