Retail-Cân in nhãn điện tử CL5000-B

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân in nhãn LP1

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân treo in nhãn CAS CL5000-H

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân siêu thị CL5500D In Nhãn

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân điện tử in nhãn CAS CL5500

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân điện tử in nhãn cảm ứng CAS CL7200

Cân chuyên dùng cho siêu thị. Sử dụng màn hình màu LCD độ phân giải …

Retail-Cân điện tử in nhãn CAS CL5500-P

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …

Retail-Cân điện tử in nhãn CL5200 mẫu mới

Trân trọng giới thiệu Cân in nhãn siêu thị và tem nhãn và phụ …