Cân in Bill tính tiền-Poscale

Poscale Tính năng: – Dữ liệu bộ nhớ 1799 PLUs – 8 phím bán hàng …

Bill-Cân in hóa đơn CT100

Cân in hóa đơn CT100 Tính năng: – In hóa đơn tính tiền – Lắp …
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá