Retail-Cân điện tử in nhãn cảm ứng CAS CL7200

Cân chuyên dùng cho siêu thị. Sử dụng màn hình màu LCD độ phân giải …
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá