CTY Hoa Sen Vàng ra mắt Cân bàn điện...

Cân đo bàn có khả năng cân 100kg điện tử hiện đại – Hãng sản …