Cân điện tử cảm biến tải CAS BC-300G –...

Thông số kỹ thuật Cân điện tử cảm biến tải CAS BC-300G – CAS Thương …